Daily Archives: October 7, 2020

งานวิจัยเกี่ยวกับ’หลุมดำ’ พิชิตรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิจัยจากสหราชอาณาจักร เยอรมนี และสหรัฐ ซึ่งเสนอผลงานเกี่ยวกับการกำเนิดหลุมดำ คว้ารางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี 2563

อนามัยโลกประเมิน 10% ของชาวโลกอาจติดโควิด-19

องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า 1 ใน 10 ของประชากรโลก “ตกอยู่ในความเสี่ยง” ของการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่