วัสดุที่ใช้ในวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์

วัสดุที่ใช้ในวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์

การสร้างไมโครคอมพิวต์ของโซลิตันต้องการไมโครเรนเซอร์เรเตอร์แบบไม่เชิงเส้นและสามารถสร้างได้โดยตรงบนชิปโดยใช้เทคโนโลยีนาโนนาโนการรวมเข้ากับวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเลเซอร์แบบบูรณาการจะปูเส้นทางไปสู่การย่อส่วนให้เล็กลงโซลิตันแบบบูรณาการที่มีอัตราการทำซ้ำที่ต่ำเพียง 10 GHz นี่คือความสำเร็จโดยการลดการสูญเสียแสงของท่อนำคลื่นโทนิค

โดยใช้ซิลิกอนไนไตรด์ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ในวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์แบบ CMOS แล้วและยังถูกนำมาใช้ในทศวรรษที่ผ่านมาเพื่อสร้างวงจรรวมโทนิคชิปสามารถผลิตท่อนำคลื่นซิลิคอนไนไตรด์ที่มีการสูญเสียต่ำที่สุดในวงจรรวมโทนิค การใช้เทคโนโลยีนี้พัลส์โซลิตันที่ต่อเนื่องกันที่สร้างขึ้นมีอัตราการเกิดซ้ำทั้งในไมโครเวฟ สัญญาณไมโครเวฟที่ได้นั้นจะมีคุณสมบัติด้านเสียงรบกวนเมื่อเทียบกับหรือต่ำกว่าซิลิกอนอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์แบบบูรณาการในอัตราการทำซ้ำไมโครเวฟสะพานเขตของ photonics แบบบูรณาการ, เลนส์ไม่เชิงเส้นและ Photonics ไมโครเวฟ