ฝรั่งเศสจะยุติ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่จะจำกัดเพื่อคุมโควิดอีก 4 เดือน

ฝรั่งเศสจะยุติ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่จะจำกัดเพื่อคุมโควิดอีก 4 เดือน

สำนักนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสแจ้งว่า รัฐบาลจะยุติการใช้กฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินที่ให้อำนาจพิเศษแก่รัฐบาลในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระบาดในวันที่ 10 กรกฎาคม แต่จะยังคงอำนาจในการจำกัดการเดินทางและการรวมตัวในที่สาธารณะต่อไปอีก 4 เดือน

สำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่า เนื่องจากผลการประเมินสถานการณ์ด้านสุขภาพในเวลานี้ออกมาในเชิงบวก รัฐบาลจึงต้องการยุติการใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสุขภาพ แต่จะเห็นชอบร่างกฎหมายใหม่ในวันนี้ที่จะอนุญาตให้รัฐบาลจำกัดเสรีภาพในการเดินทาง การบังคับสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ การปิดธุรกิจ และการห้ามรวมตัวในที่สาธารณะต่อไปอีก 4 เดือน

ฝรั่งเศสออกกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสุขภาพในช่วงที่การระบาดอยู่นอกเหนือการควบคุมในเดือนมีนาคม ให้อำนาจรัฐบาลออกคำสั่งจำกัดเสรีภาพประชาชนได้โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา ยอดผู้ป่วยสะสมในฝรั่งเศสสูงเป็นอันดับสามในยุโรปรองจากสหราชอาณาจักรและอิตาลี ยอดผู้เสียชีวิตเป็นอันดับ 5 ของโลกที่ 29,296 คน ล่าสุดจำนวนผู้ป่วยหนักมีไม่ถึง 1,000 คนเป็นครั้งแรกนับจากวันที่ 19 มีนาคม สถานการณ์ที่ดีขึ้นทำให้รัฐบาลทยอยยกเลิกมาตรการปิดเมืองตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม ร้านค้า รีสอร์ท และสถานที่ท่องเที่ยวทยอยเปิดรับคนอีกครั้ง แต่ยังคงขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ อยู่ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และทำงานจากบ้านหากเป็นไปได้.