บ.สิงคโปร์จะทดลองใช้แอนติบอดีรักษาโควิด-19 กับคน

บ.สิงคโปร์จะทดลองใช้แอนติบอดีรักษาโควิด-19 กับคน

ไทคัน (Tychan) บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่ได้รับการสนับสนุนโดยเทมาเส็ก บริษัทลงทุนของทางการสิงคโปร์ จะเริ่มการทดลองทางคลินิกในสัปดาห์หน้าเรื่องการใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

ประธานไทคันเผยว่า จะเดินหน้าพัฒนาโดยเร็วที่สุดเพราะตระหนักดีว่า หนึ่งวันที่เร็วขึ้นคือหนึ่งวันที่สูญเสียน้อยลง จะเริ่มการทดลองกับคนในสัปดาห์หน้า ใช้เวลาทั้งหมด 4 เดือน เพราะการทดลองส่วนใหญ่ใช้เวลา 12-18 เดือน การทดลองระยะแรกจะเริ่มกับอาสาสมัครสุขภาพแข็งแรง 23 คน ใช้เวลา 6 สัปดาห์เพื่อประเมินความปลอดภัยและความทนต่อยาของทีวาย027 (TY027) ซึ่งเป็นโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่สามารถจับเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 ได้เป็นการเฉพาะ หากผ่านการทดลองระยะแรก บริษัทก็จะขออนุญาตทางการขยายการทดลองกับอาสาสมัครจำนวนมากขึ้นเพื่อหาประสิทธิภาพในการรักษาโรคโควิด-19 ต่อไป

โมโนโคลนอลแอนติบอดีจำลองการทำงานของแอนติบอดีหรือสารภูมิต้านทานธรรมชาติที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อต่อสู้กับการติดเชื้อ สามารถแยกและผลิตซ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อให้รักษาโรค นักวิจัยเชื่อว่าการรักษาด้วยแอนติบอดีเป็นความหวังอย่างยิ่งในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ขณะนี้กำลังศึกษาทีวาย027 ว่าจะสามารถชะลอการลุกลามของโรคและช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้นหรือไม่ รวมทั้งจะสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เป็นโควิด-19 ด้วยหรือไม่