การเรียนรู้วิธีการค้นหารูปแบบในข้อมูลที่ซับซ้อน

การเรียนรู้วิธีการค้นหารูปแบบในข้อมูลที่ซับซ้อน

เครือข่ายประสาทเทียมสามารถเปิดเผยรูปแบบของข้อมูลการแสดงออกของยีนจำนวนมากและค้นหากลุ่มของยีนที่เกี่ยวข้องกับโรค สามารถนำไปใช้ในการรักษาด้วยยาที่มีความแม่นยำและการรักษาเป็นรายบุคคลเป็นเรื่องปกติเมื่อใช้โซเชียลมีเดียว่าแพลตฟอร์มแนะนำคนที่คุณอาจต้องการเพิ่มเป็นเพื่อน ข้อเสนอแนะนั้นขึ้นอยู่กับคุณและบุคคลอื่นที่มีผู้ติดต่อทั่วไป

ซึ่งบ่งชี้ว่าคุณอาจรู้จักซึ่งกันและกัน ในทำนองเดียวกันนักวิทยาศาสตร์กำลังสร้างแผนที่เครือข่ายชีวภาพขึ้นอยู่กับว่าโปรตีนหรือยีนต่างกันมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร ตรวจสอบว่าเป็นไปได้ที่จะค้นพบเครือข่ายทางชีวภาพโดยใช้การเรียนรู้ลึกซึ่งหน่วยงานที่เรียกว่าเครือข่ายประสาทเทียมได้รับการฝึกฝนโดยข้อมูลการทดลอง เนื่องจากเครือข่ายประสาทเทียมเป็นเลิศในการเรียนรู้วิธีการค้นหารูปแบบในข้อมูลที่ซับซ้อนจำนวนมหาศาลจึงถูกนำมาใช้ในแอปพลิเคชันเช่นการจดจำรูปภาพ อย่างไรก็ตาม